Kadra nauczycielska

Jesteś tu: » Strona startowa » Kadra nauczycielska

Oto kadra nauczycielska naszej szkoły:

 

mgr Beata Sejnowska - Runo

Dyrektor Szkoły

nauczyciel dyplomowany

nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

posiada kwalifikacje do nauczania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

opiekun i kierownik naszego chóru "Szkolne Słowiki"

społeczny Kustosz Miejsca Pamięci Narodowej w Jeziorku

członek grona redakcyjnego  Serwisu Historycznego Ziemi Łomżyńskiej 

 

mgr Halina Chełstowska

społeczny zastępca Dyrektora Szkoły

nauczyciel dyplomowany

nauczany przedmiot: przyroda, edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Irena Bazydło

nauczyciel dyplomowany

nauczane przedmioty: religia, technika, wychowanie do życia w rodzinie

 

mgr Mateusz Białecki

nauczyciel mianowany

nauczany przedmiot: język angielski

posiada kwalifikacje do nauczania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

 

mgr Krzysztof Blusiewicz

nauczyciel mianowany

nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

opiekun Szkolnego Klubu Sportowego

 

mgr Alicja Daszuta

nauczyciel dyplomowany

nauczane przedmioty: język polski, historia

 

mgr Agnieszka Piotrowska

nauczyciel mianowany

nauczany przedmiot: matematyka, informatyka

 

mgr Marzanna Składanek

nauczyciel dyplomowany

nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka

opiekun Biblioteki Szkolnej

 

mgr Ewa Szwagulińska

nauczyciel dyplomowany

nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

posiada kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego