Wizja Szkoły

Jesteś tu: » Strona startowa » Wizja Szkoły

WIZJA SZKOŁY

 

Szkoła ma być przyjazna dziecku, winna więc stanowić miejsce, w którym dziecko czuje się potrzebne, akceptowane, bezpieczne. Pragniemy dbać o wszechstronny rozwój dziecka, uwzględniając jego możliwości, zainteresowania i aspiracje, wychowywać w duchu patriotyzmu z ukierunkowaniem na własny region, kształcić poczucie odpowiedzialności, obowiązku i samorządności, ukazywać rodzinę jako nadrzędną wartość w życiu człowieka.

 

 

                                                                     Dyrektor szkoły

                                                          mgr Beata Sejnowska-Runo