O szkole

Jesteś tu: » Strona startowa » O szkole

HISTORIA SZKOŁY

1910     -    zostaje oddany do użytku pierwszy budynek szkolny. Nauka odbywa się za zezwoleniem władz carskich. W szkole istnieją 3 oddziały. Lekcje prowadzi jeden nauczyciel – p. Małaszek

1915-18     -    okupacja niemiecka. Szkoła funkcjonuje w czasie okupacji (nauczyciele: p. Samluk, p. Brodowska)

1918-21     -    kadra szkoły w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości pozostaje jednoosobowa (kolejno: p. Brzozowska, p. Łach, p. Rudwal)

1921-39    -    powstaje i w kolejnych latach funkcjonuje szkoła pięcioklasowa; kadra najpierw dwu-, później trzyosobowa (małżeństwo Jemielitych, państwo Mroczkowscy i p. Organek oraz p. Grabowscy i p. Królikowska)

1939-45    -    okupacja hitlerowska. Władze niemieckie wydają zakaz nauczania – szkoła zostaje zamknięta. P. Teodora Rydzewska prowadzi tajne nauczanie w ramach TON, kolportuje książki z Warszawy. Lekcje odbywają się u p. Domańskich, Galińskich i w wiejskiej bibliotece.
P. T. Rydzewska uczy j. polskiego, rachunków i historii. Oto lista uczniów uczestniczących w tajnym nauczaniu:

1.    Danuta Karasińska
2.    Henryka Truchel
3.    Marian Truchel
4.    Ryszard Truchel
5.    Witold Gałązka
6.    Wacław Gałązka
7.    Janek Jankowski
8.    Maria Szymańska
9.    Janina Gałązka
10.    Jurek i Stefan Szczepańczyk z Rządkowa
11.    Henryk Najda
12.    Jadwiga Wolanowska
13.    Piotr Wolanowski
14.    Jan Wolanowski
15.    Witold Śliwka
16.    Zofia Śliwka
17.    Janina i Halina Komorowskie
18.    Antoni Kowalewski
19.    Antoni Szymański
20.    Kazimierz Szymański
21.    Zygmunt Szymański
22.    Marta Chata
23.    Teresa Chata
24.    Czesław Milewski
25.    Jan Milewski
26.    Zofia Milewska
27.    Franciszek Kiczyński
28.    Halina Kiczyńska
29.    Lucjan Marchewka
30.    Piotr Marchewka
31.    Lucjan Kościelecki
32.    Kazimiera Kościelecka
33.    Marta Kościelecka
34.    Jadwiga Baranowska
35.    Antoni Śliwecki
36.    Lech Śliwka
37.    Halina Brzozowska
38.    Lucjan Brzozowski
39.    Janina Brzozowska
40.    Teresa Najda
41.    Lucyna Najda
42.    Tadeusz Najda
43.    Danuta Najda
44.    Władysław Jankowski
45.    Edward Domański
46.    Henryk Domański

1945-50    -    lekcje odbywają się w budynku Gminnej Rady Narodowej
1945-47    -    nauka w szkole zostaje wznowiona (kadra: p. T. Rydzewska, p. M. Matuszewska, p. A. Rydzewski)

1947    -    funkcjonuje szkoła siedmioklasowa
1950/51    -    stanowisko kierownika szkoły obejmuje p. T. Sakowski, kadra trzyosobowa, liczba uczniów wynosi 152 (wprowadzono obowiązek szkolny)
-    w tym roku szkolnym wykonano część ławek szkolnych i wyremontowano wszystkie drzwi z funduszu Komitetu Rodzicielskiego
-    założono kronikę szkoły
1951/52    -    do szkoły uczęszcza 142 uczniów, pracuje już 4 nauczycieli,
-    prowadzony jest dalszy remont budynku szkolnego; wynajęto dodatkowe 2 sale lekcyjne,
-    odbyła się wycieczka do Białegostoku na wystawę oświatową;
-    do egzaminów końcowych wprowadzonych w bieżącym roku szk., przystąpiło 13 uczniów kl. VII

1952/53    -    do szkoły uczęszcza 137 dzieci;
-    62 uczniów z kl. IV-VII wzięło udział w wycieczce do Warszawy
1953/54    -    obwód szkoły powiększył się o Wyrzyki (z powodu zamknięcia tamtejszej szkoły), natomiast odeszły dzieci z Poniatu z powodu podniesienia stopnia organizacyjnego szkoły w Poniacie. W szkole działa ZHP, Szkolne Koło Odbudowy Warszawy, koło TPPR, PCK i SKO.

1954/55    -    do szkoły uczęszcza 125 dzieci
1957/58    -    jesienią 1957 r. powstaje Komitet Budowy Szkoły
1958/59    -    liczba nauczycieli wzrasta do 5 osób. Z dotychczasowego grona pozostaje tylko kierownik szkoły p. Tadeusz Sakowski i p. Władysława Tarnowska. Nowi nauczyciele to p. Stanisława Bęczkowska, p. Irena Wiśniewska,
p. Zofia Pałubińska;
-    pieniądze ze sprzedaży budynku gromadzkiego zasilają fundusz budowy szkoły;
-    wieś i budynek szkolny zostają zelektryfikowane;
-    prowadzone są zajęcia na uniwersytecie ludowym
1959/60    -    szkoła przejmuje opiekę nad grobami ofiar pomordowanych w lesie Jeziorkowskim w czasie II wojny światowej

1961/62    -    kierownictwo szkoły obejmuje p. Mieczysław Jadacki. Rozpoczyna się budowa nowej szkoły – Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego

1962/63    -    grono nauczycielskie zwiększa się do 6 osób (kierownik szkoły p. Mieczysław Jadacki, p. Stanisława    Bęczkowska, p. Jadwiga Bieńkowska w zastępstwie za p. Krystynę Wolińską, p. Maria Kossakowska, p. Władysława Tarnowska, p. Zofia Pałubińska);
-    zostaje zorganizowana wycieczka do Warszawy (kl. II-VII);
-    w lutym 1963 r. uczniowie i nauczyciele przenoszą się do nowego budynku, który powstał na zgliszczach dawnego dworu. Na parterze znajdują się 2 sale lekcyjne, biblioteka, sala gimnastyczna, przebieralnia, świetlica, kancelaria, kuchnia szkolna i toaleta. Na I piętrze - 5 sal lekcyjnych, gabinet fizyczny, pokój nauczycielski, spółdzielnia uczniowska, toaleta.

1963/64    -    uroczyste oddanie do użytku szkoły – Pomnika Tysiąclecia (3. 09. 1963 r.)
i nadanie szkole imienia Władysława Broniewskiego. Obecni na uroczystości: poseł na Sejm PRL Franciszek Wasążnik oraz gość z Wietnamu

1964/65    -    kierownictwo szkoły obejmuje Sławomir Kuryło, absolwent Studium Nauczycielskiego w Ełku (biologia i wych. fiz.)
-    zostają zorganizowane zajęcia dla dwóch klas Szkoły Przysposobienia Rolniczego
-    kończy naukę ostatnia kl. VII (19 VI 1965 r.)
1965/66    -    pierwsi absolwenci Szkoły Przysposobienia Rolniczego kończą naukę (29 X 1965)

1966/67    -    stanowisko kierownika szkoły obejmuje p. Mieczysław Szlesiński;
-    wprowadzono reformę szkolną (nauka w szkole podstawowej trwa 8 lat). Grono nauczycielskie liczy 8 osób, liczba uczniów w poszczególnych klasach waha się od 15 do 32 osób;
-    po raz pierwszy opuszcza mury szkoły 15 absolwentów (uczniów kl. VIII) ośmioklasowej szkoły zreformowanej

26 VIII 1967    -    na boisku szkolnym odbywają się dożynki gromadzkie z udziałem władz powiatowych

1967/68    -    kończy działalność Szkoła Przysposobienia Rolniczego (22 X 1967 r.)
1969/70    -    zostaje zlikwidowana klasa przedszkolna;
-    uczniowie wyjeżdżają na wycieczkę do Szepietowa, Białowieży i Białegostoku

1970/71    -    zostaje zorganizowana wycieczka do Wilczego Szańca w Kętrzynie oraz do Nowogrodu

1974/75    -    w szkole powstaje harcówka (otwarcie 4. 01. 1975 r.)
1976/77    -    w ramach reformy oświatowej powstaje Zbiorcza Szkoła Podstawowa w Jeziorku; uczęszczają do niej uczniowie kl. V-VIII z dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Kownatach oraz uczniowie kl. IV z Cydzyna. Ze względu na małą liczbę dzieci zostaje zlikwidowany Punkt Filialny w Poniacie. Szkoła Podstawowa w Kownatach oraz w Cydzynie Nowym funkcjonują jako punkty filialne Szkoły Podstawowej w Jeziorku. Dyrektorem szkoły zostaje
p. Stanisław Masłowski; Rada Pedagogiczna składa się z 13 nauczycieli pracujących w Jeziorku, 3 w filii w Kownatach i 2 w Cydzynie Nowym.
-    Szkoła Podstawowa w Jeziorku liczy 11 oddziałów z liczbą uczniów 230 i ognisko przedszkolne z 17 przedszkolakami, Punkt Filialny w Kownatach - 4 oddziały i 56 uczniów + ognisko przedszkolne z 11 wychowankami. Punkt Filialny w Cydzynie Nowym to również 4 oddziały (26 uczniów) i ognisko przedszkolne (7 dzieci)

1978/79    -    zostaje zlikwidowany Punkt Filialny w Cydzynie Nowym
1980/81    -    na terenie szkoły powstaje koło NSZZ „Solidarność”, które liczy 8 członków, funkcjonuje również ZNP z 4 członkami

1981/82    -    reaktywowano ośmioklasową Szkołę Podstawową w Kownatach (dyr. Irena Baldachowska), Punkt Filialny w Poniacie z kl. I-III i dwojgiem nauczycieli oraz Punkt Filialny w Cydzynie Nowym z kl. I-VI i czworgiem nauczycieli

13.12.1981    -    wprowadzenie stanu wojennego
1982/83    -    rozpoczyna się remont szkoły (wymiana instalacji elektrycznej, postawienie nowych pieców, malowanie sal)

1983/84    -    kontynuowane są prace remontowe (wykonanie ogrodzenia placu szkolnego, budowa śmietnika, wybetonowanie tarasu przed szkołą, wylanie i położenie chodników betonowych

1984/85    -    nasza uczennica Katarzyna Masłowska (kl. VIII) zajęła 4. miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym (opiekun p. Jan Kraiński)

1990/91    -    stanowisko dyrektora szkoły pełni p. Bolesław Grabowski
1991-93    -    funkcję dyrektora szkoły sprawuje p. Maria Szymańska
1993/94    -    dyrektorem Szkoły Podstawowej w Jeziorku zostaje p. Jan Kraiński
1997/98    -    po raz pierwszy bierzemy udział w akcji „Sprzątanie świata”
1998/99    -    funkcję dyrektora szkoły obejmuje p. Halina Chełstowska
2001/02    -    drużyna dziewcząt z naszej szkoły zdobyła tytuł wicemistrzyń województwa podlaskiego w unihokeju (opiekun p. Z. Dobrowolski)
-    10. 04. 2002 r. po raz pierwszy szóstoklasiści przystąpili do sprawdzianu dla uczniów kl. VI przeprowadzonego przez OKE w Łomży

2003/04    -    tytuł wicemistrzyni województwa i srebrny medal w indywidualnych biegach przełajowych zdobywa uczennica naszej szkoły Mariola Serafińska
-    powstaje chór szkolny pod opieką p. Beaty Sejnowskiej-Runo
2005/06    -    wizyta p. Wandy Chotomskiej, znanej i cenionej autorki wierszy dla dzieci
2006/07    -    Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadaje naszej szkole złoty medal Opiekuna Miejsca Pamięci Narodowej, p. dyrektor Halinie Chełstowskiej oraz p. Beacie Sejnowskiej-Runo złoty medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej


Opracowały pod kierunkiem mgr Alicji Daszuty:

Agnieszka Borkowska
Aleksandra Falkowska
Magda Gałązka
Natalia Mertens   
Maria Runo